Neurologopeda

NeurologopedaDiagnoza i terapia neurologopedyczna – obejmuje zaburzenia komunikacji u dzieci z autyzmem, opóźniony rozwój mowy lub zaburzenia komunikacji związane z uszkodzeniem układu nerwowego, zaburzenia komunikacji o typie afazji u dzieci i dorosłych, zaburzenia komunikacji u osób z rozszczepem podniebienia.