Szkolenie z terapii behawioralnej

Zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym III modułowe szkolenie bazowe z terapii behawioralnej, online.

„Terapia behawioralna w teorii i praktyce. 3-modułowy kurs bazowy”.

Szkolenie to prowadzimy od wielu już lat, nasza wiedza wynika z wieloletniej praktyki, którą cały czas wzbogacamy dzięki poznawaniu wiarygodnej i udokumentowanej naukowo literatury.

Szkolenie dedykujemy nauczycielom, terapeutom, logopedom, psychologom oraz rodzicom dzieci z problemami w rozwoju. Podczas szkolenia przekażemy skuteczne, praktyczne wskazówki dotyczące efektywnych oddziaływań.

Tematyka:

I moduł: Teoretyczne podstawy Stosowanej Analizy Zachowania.

Stosowana Analiza Zachowania jako nauka i krótka historia behawioryzmu.

Podstawowe terminy, cele i zasady SAZ.

Prawa uczenia się.

Warunkowanie klasyczne.

Warunkowanie sprawcze.  

II moduł: Teoria uczenia w praktyce.

Budowanie motywacji.

Metody i techniki uczenia.

Tworzenie programów edukacyjnych ze szczególnym naciskiem na kształtowanie umiejętności kluczowych, w tym komunikacji w oparciu o zachowania werbalne wg Skinnera (VB).

Dokumentowanie procesu uczenia.  

III moduł: Praca nad zachowaniami trudnymi w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania.

Funkcjonalna analiza zachowania.

Proaktywne i reaktywne strategie radzenia sobie z zachowaniami trudnymi.

Tworzenie, dokumentowanie i analiza procesu modyfikacji trudnych zachowań.

Aspekty etyczne terapii.  

Ukończenie kursu jest pierwszym i niezbędnym warunkiem uprawniającym do rozpoczęcia jednej ze ścieżek uzyskania certyfikatu terapeuty behawioralnego. Szczegóły na stronie www.terapeutabehawioralny.pl. 

Szkolenie prowadzą licencjonowane superwizorki behawioralne PLTB:

  • Beata Blok
  • Zofia Brzeska
  • Małgorzata Marszałek

Terminy spotkań:

  • 7.10.2022, piątek, 16.00-19.00
  • 8.10.2022, sobota, 9.00-16.00
  • 9.10.2022, niedziela, 9.00-15.00
  • 21.10.2022, piątek, 16.00-19.00
  • 22.10.2022, sobota, 9.00-16.00
  • 23.10.2022, niedziela, 9.00-15.00

Koszt szkolenia: 980 zł (za 45 h dydaktycznych)Instrukcja:

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o zgłoszenie na adres mailowy: poradniarubikon@gmail.com

oraz o dokonanie opłaty, na 7 dni przed szkoleniem, na konto:

96 1600 1459 1843 6171 4000 0001

W tytule przelewu prosimy o wpisanie nazwiska, daty i skróconej nazwy szkolenia (terapia behawioralna).

Ukończenie szkolenia potwierdzamy wystawionym zaświadczeniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *