Neurologopeda

Neurologopeda prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną i neurologopedyczną. Zajmuje się zaburzeniami komunikacji u dzieci z autyzmem, z opóźnionym rozwojem mowy lub zaburzeniami komunikacji związanymi z uszkodzeniem układu nerwowego, zaburzeniami komunikacji o typie afazji u dzieci i dorosłych, zaburzeniami komunikacji u osób z rozszczepem podniebienia.