O nas

Beata Blok – superwizor Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla  Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku. Pracuje w tej placówce od początku jej istnienia. Odbyła profesjonalny staż w Princeton Child Development Institute w USA z zakresu terapii behawioralnej osób z autyzmem. Bierze udział w szkoleniach, konferencjach naukowych i sympozjach dotyczących pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju. Prowadzi szkolenia oraz wykłady dotyczące terapii behawioralnej osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Konsultuje programy osób z autyzmem we współpracy z wieloma placówkami w Polsce.

Od 2007 roku prowadzi diagnozy i konsultacje programów dla osób z autyzmem. Posiada certyfikat superwizora behawioralnego. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku, Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Autyzmem w Toruniu oraz Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym „SEZAM” w Grudziądzu.

Zofia Brzeska – jest certyfikowanym superwizorem behawioralnym Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku, w którym pracuje od początku jego istnienia. Podczas swojej wieloletniej pracy zawodowej z osobami z autyzmem w różnym wieku oraz z różnym poziomem funkcjonowania pogłębiała wiedzę na temat terapii osób z autyzmem. Uczestniczyła w wielu wykładach, warsztatach poświęconych skutecznym metodom terapii osób z autyzmem. Odbyła profesjonalny staż w norweskich placówkach, w których prowadzona jest terapia behawioralna.

Od wielu lat dzieli się wiedzą prowadząc między innymi trzystopniowe szkolenia z zakresu terapii behawioralnej osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Prowadzi konsultacje osób z autyzmem na terenie całego kraju. Od 2007 prowadzi diagnozy dla osób za spektrum autyzmu.
Współpracuje ze Stowarzyszeniem pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku, Stowarzyszenim Pomocy Osobom z Autyzmem w Toruniu oraz Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym „SEZAM” w Grudziądzu.

ZdjęcieMałgorzata Marszałek – jest superwizorem Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku. Z tą placówką jest związana od początku jej istnienia. Pracuje również na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku, którego jest członkiem założycielem, a obecnie sekretarzem i superwizorem.

Wzięła udział w wielu szkoleniach, konferencjach i sympozjach. Zdobytą wiedzą od paru lat dzieli się z innymi prowadząc szkolenia i wykłady, m.in.: trzystopniowe szkolenia z terapii behawioralnej organizowane przez SPOA, szkolenia Rad Pedagogicznych, wykłady na studiach podyplomowych na temat całościowych zaburzeń rozwojowych na Uniwersytecie Gdańskim oraz wielu kursach kwalifikacyjnych dla nauczycieli. Od 2007 roku prowadzi diagnozy i konsultacje dla rodziców.

Posiada certyfikaty terapeuty i superwizora behawioralnego. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku, Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym „SEZAM” w Grudziądzu, Zespołem Szkół Specjalnych w Warczu, Uniwersytetem w Gdańsku oraz Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku.

ZdjęcieKatarzyna Radtke-Michalewska – doświadczony logopeda, neurologopeda, logopeda wczesnej interwencji, nauczyciel SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku. Posiada certyfikat terapeuty behawioralnego.
 
 
 
 
 
Anna Gocek-JarpułkiewiczAnna Gocek-Jarpułkiewicz – psycholog, terapeuta SORW (Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawcego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku). Posiada certyfikat terapeuty behawioralnego i doświadczenie w pracy z dziećmi z zespołem Aspergera i z autyzmem na różnym poziomie funkcjonowania intelektualnego.