Superwizja

Superwizja – to profesjonalna metoda obserwacji w praktyce terapeutycznej i edukacyjnej oraz wsparcie w doskonaleniu zawodowym. Jest to celowe działanie opierające się przede wszystkim na obserwacji, doradztwie i wspieraniu osób pracujących z osobami z problemami, w tym o zaburzonym rozwoju. Superwizja polega na przyjmowaniu zewnętrznej perspektywy i poprzez własne doświadczenia zawodowe superwizora wpływa na podejmowane działania nauczycieli i terapeutów oraz na kształt realizowanych programów.

Nasz zespół (Beata Blok, Zofia Brzeska, Małgorzata Marszałek) posiada uprawnienia do prowadzenia superwizji zajęć terapeutyczno-edukacyjnych. Posiadając certyfikat superwizora behawioralnego oraz wieloletnią praktykę zawodową dzielimy się doświadczeniem oferując usługi superwizyjne i wsparcie w prowadzeniu terapii osób o zaburzonym rozwoju.