Diagnoza

Diagnoza to cykl spotkań, prowadzonych przez dwuosobowy zespół diagnostyczny. Nie zakładamy ile tych spotkań ma się odbyć. Czasem wystarczy jedno, a czasem są to dwa, trzy lub więcej spotkań. Celem jest postawienie rzetelnej diagnozy, a to ile razy się spotkamy zależy od samego diagnozowanego dziecka. W czasie diagnozy prowadzony jest dokładny wywiad z rodzicami lub opiekunami dziecka oraz obserwacja dziecka w czasie zabawy swobodnej oraz kierowanej, także takiej, w której uczestniczą rodzice. Czasem prosimy rodziców o udostępnienie posiadanych materiałów filmowych albo o sfilmowanie dziecka, żeby zobaczyć jego zachowanie w naturalnym środowisku domowym, znanym placu zabaw lub na terenie przedszkola albo szkoły. Diagnoza zawsze kończy się wystawieniem opinii sporządzonej w wersji papierowej i elektronicznej.

Koszt diagnozy wynosi 760 zł niezależnie od liczby spotkań.