O nas

Beata Blok – superwizor Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla  Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku. Pracuje w tej placówce od początku jej istnienia. Odbyła profesjonalny staż w Princeton Child Development Institute w USA z zakresu terapii behawioralnej osób z autyzmem. Bierze udział w szkoleniach, konferencjach naukowych i sympozjach dotyczących pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju. Prowadzi szkolenia oraz wykłady dotyczące terapii behawioralnej osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Konsultuje programy osób z autyzmem we współpracy z wieloma placówkami w Polsce.

Od 2007 roku prowadzi diagnozy i konsultacje programów dla osób z autyzmem. Posiada certyfikat superwizora behawioralnego. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku, Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Autyzmem w Toruniu oraz Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym „SEZAM” w Grudziądzu.

Zofia Brzeska – jest certyfikowanym superwizorem behawioralnym Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku, w którym pracuje od początku jego istnienia. Podczas swojej wieloletniej pracy zawodowej z osobami z autyzmem w różnym wieku oraz z różnym poziomem funkcjonowania pogłębiała wiedzę na temat terapii osób z autyzmem. Uczestniczyła w wielu wykładach, warsztatach poświęconych skutecznym metodom terapii osób z autyzmem. Odbyła profesjonalny staż w norweskich placówkach, w których prowadzona jest terapia behawioralna.Od wielu lat dzieli się wiedzą prowadząc między innymi trzystopniowe szkolenia z zakresu terapii behawioralnej osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Prowadzi konsultacje osób z autyzmem na terenie całego kraju. Od 2007 prowadzi diagnozy dla osób za spektrum autyzmu.
Współpracuje ze Stowarzyszeniem pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku, Stowarzyszenim Pomocy Osobom z Autyzmem w Toruniu oraz Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym „SEZAM” w Grudziądzu.

ZdjęcieMałgorzata Marszałek – jest superwizorem Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku. Z tą placówką jest związana od początku jej istnienia. Pracuje również na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku, którego jest członkiem założycielem, a obecnie sekretarzem i superwizorem.Wzięła udział w wielu szkoleniach, konferencjach i sympozjach. Zdobytą wiedzą od paru lat dzieli się z innymi prowadząc szkolenia i wykłady, m.in.: trzystopniowe szkolenia z terapii behawioralnej organizowane przez SPOA, szkolenia Rad Pedagogicznych, wykłady na studiach podyplomowych na temat całościowych zaburzeń rozwojowych w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku oraz na Uniwersytecie Gdańskim oraz wielu kursach kwalifikacyjnych dla nauczycieli. Od 2007 roku prowadzi diagnozy i konsultacje dla rodziców.

Posiada certyfikaty terapeuty i superwizora behawioralnego. Jako superwizor współpracuje m.in. ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku, Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym „SEZAM” w Grudziądzu, Przedszkolem „Bratek” w Malborku, Punktem Przedszkolnym „Dobry Start” w Gdańsku.

Anna Gocek-JarpułkiewiczAnna Gocek-Jarpułkiewicz – psycholog, terapeuta SORW (Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawcego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku). Posiada certyfikat terapeuty behawioralnego i doświadczenie w pracy z dziećmi z zespołem Aspergera i z autyzmem na różnym poziomie funkcjonowania intelektualnego – czasowo urlopowana.