Czym się zajmujemy?

Poradnia Rubikon jest niepubliczną placówką prowadzoną przez zespół specjalistów pracujących z osobami ze spektrum autyzmu. Oferuje usługi diagnostyczno-terapeutyczne adresowane głównie do osób:

  • z autyzmem,
  • z zespołem Aspergera,
  • z zaburzeniami zachowania wynikającymi z całościowych zaburzeń rozwoju,
  • z zaburzeniami komunikacji.


Prowadzimy profesjonalne szkolenia, online i stacjonarne.

Poradnia pracuje pod patronatem

Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku.