Publikacja nr 2

„Uczę się rozumieć innych. Historyjki mentalistyczne dla dzieci ze spektrum autyzmu.”

Nasza pomoc zawiera ilustracje do układania historii o pewnych wydarzeniach lub sytuacjach przebiegających w czasie. Można ułożyć je chronologicznie. Historyjki dzielimy na trzy rodzaje:

  • mechanistyczne – przedstawiają zjawiska fizyczne, np. na pierwszym obrazku widać jadący samochód po ulicy, na drugim ten sam samochód najeżdża na deskę z gwoździem, na trzecim samochód stoi z przebitym kołem na poboczu
  • behawiorystyczne – przedstawiają zachowania, np. na pierwszym obrazku dziecko myje zęby, na drugim to samo dziecko ubiera pidżamę, na trzecim kładzie się spać do łóżka
  • mentalistyczne – przedstawiają również zachowania, ale dotyczące stanów umysłu.

Ten ostatni rodzaj jest przedmiotem naszej publikacji.

Do ułożenia historyjek mentalistycznych niezbędna jest umiejętność rozpoznawania i nazywania emocji i innych stanów umysłu oraz rozumienia perspektywy, czyli rozumienia sytuacji z punktu widzenia różnych osób zaangażowanych w zdarzenie.

Zdolność rozumienia historyjek zależy od wielu czynników, przede wszystkim od:

– doświadczenia dzieci

– kompetencji językowych

– wiedzy poznawczej dziecka

– umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem i logicznego ich wyjaśniania

– zdolności wynikających z prawidłowo rozwiniętej teorii umysłu.

Dzieci ze spektrum autyzmu mogą dobrze radzić sobie z układaniem historyjek mechanistycznych oraz behawiorystycznych. Dużą trudność stwarza im ułożenie i wyjaśnienie historyjek mentalistycznych.

Historyjki mentalistyczne wykorzystujemy do nauki rozpoznawania emocji i stanów umysłu i ich przyczyn oraz do diagnozy. Przy diagnozie rozpoznajemy problemy dziecka, w tym jego deficyty w mentalizowaniu. Jeśli dziecko prawidłowo układa historyjki mechanistyczne i behawiorystyczne natomiast ma problem z układaniem mentalistycznych, to wskazuje to na jego problemy w mentalizowaniu. Może to świadczyć o zaburzeniu rozwojowym ze spektrum autyzmu. Zdarza się, że dziecko z autyzmem prawidłowo ułoży historyjkę mentalistyczną, ale wyjaśniając ją nie uwzględnia najważniejszych aspektów istotnych dla prawidłowego zrozumienia historyjki.

Publikacja została wydana przez wydawnictwo HARMONIA i tam też, korzystając z zakupów internetowych, można je kupić.
Zachęcamy do odwiedzenia witryny wydawnictwa: www.harmonia.edu.pl, lub do kontaktu w sprawie publikacji bezpośrednio z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *