Konsultacje

 

Konsultacje – odbywają się z udziałem dzieci oraz ich rodziców lub opiekunów. W trakcie spotkania dokonywana jest diagnoza aktualnych umiejętności dziecka pod kątem deficytów w poszczególnych sferach rozwoju oraz nadmiaru określonych cech (występowanie zachowań utrudniających nabywanie nowych umiejętności lub przebywanie w różnorodnych środowiskach). Zakładamy cykliczność spotkań, podczas których pracujemy z dzieckiem, przygotowujemy do pracy rodziców, opiekunów, nauczycieli i na tej podstawie tworzymy program edukacyjno – terapeutyczny. Program ten oparty jest o analizę aktualnych umiejętności dziecka, potrzeby rodziny lub placówek edukacyjnych, w których dziecko przebywa; szczegółowo opisuje sposób nauki poszczególnych umiejętności oraz redukowania trudnych zachowań.

Koszt konsultacji wynosi 360 zł.

Indywidualne zajęcia terapeutyczne bez programu to koszt 120 zł za jedną godzinę.