Turnusy

Szanowni Państwo.
Prezentujemy ofertę dotyczącą turnusów stacjonarnych organizowanych przez
Poradnię RUBIKON w okresie wakacji letnich.
Nasza oferta skierowana jest do dzieci z różnymi problemami rozwojowymi ze szczególnym naciskiem na zaburzenia ze spektrum autyzmu, dotyczące komunikowania się oraz umiejętności społecznych.

Turnusy odbędą się w terminach:

             turnus I: 29.06 – 3.07.2020 r.
             turnus II: 6 – 10.07.2020 r.

Proponujemy ofertę terapeutyczną w dwóch wariantach czasowych:

  • W godzinach 9.00-12.30. W ramach terapii realizujemy indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dostosowane do potrzeb dziecka. Zajęcia prowadzone będą w systemie pracy jeden-na-jeden. Zajęcia będą dotyczyły głównie umiejętności funkcjonalnego komunikowania się, zabawy, naśladowania, nauczania mowy, współpracy, umiejętności przedszkolnych adekwatnych do wieku życia, wspierania dzieci w radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi. Założenia terapii obejmują również wdrażanie dzieci do pracy w małej grupie. W trakcie turnusu przygotowujemy rodziców do pracy z dzieckiem. Dziecko kończące turnus otrzymuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny w terminie 4 tygodni od zakończenia turnusu. Osobami prowadzącymi terapię są certyfikowani superwizorzy behawioralni z przeszło 20-letnim stażem pracy z dziećmi ze specyficznymi potrzebami oraz terapeuci behawioralni.

Koszt turnusu:  2100 zł.

  • W godzinach 13.00-16.30. Podobnie jak na porannym turnusie oferujemy zajęcia w systemie jeden-na-jeden realizując indywidulnie dobrane programy terapeutyczne, w szczególności kształtujące funkcjonalną komunikację. W ramach terapii dzieci uczone będą również funkcjonowania w grupie, teorii umysłu, nawiązywania i podtrzymywania relacji rówieśniczych, radzenia sobie w sytuacjach dla nich trudnych. Osobami prowadzącymi terapię są certyfikowani superwizorzy behawioralni z przeszło 20-letnim stażem pracy z dziećmi ze specyficznymi oraz terapeuci posiadający certyfikat terapeuty behawioralnego.

Koszt turnusu:  2100 zł.

Miejsce: siedziba  Poradni RUBIKON, Gdańsk-Zaspa, ul. Jana Pawła II 1 G/7

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 maja 2020 r. telefonicznie (505 540 793) lub mailowo (poprzez formularz kontaktowy w zakładce „napisz do nas” na stronie www.rubikon.edu.pl)

Obowiązuje zadatek w wysokości 300 zł za turnus.

Poradnia RUBIKON nie oferuje noclegów ani wyżywienia.