Szkolenia

Zapraszamy na szkolenie „Terapia behawioralna w teorii i praktyce. 3-modułowy kurs bazowy”, online.

Szkolenie to prowadzimy od wielu już lat, nasza wiedza wynika z wieloletniej praktyki, którą cały czas wzbogacamy dzięki poznawaniu wiarygodnej i udokumentowanej naukowo literatury.

Szkolenie dedykujemy nauczycielom, terapeutom, logopedom, psychologom oraz rodzicom dzieci z problemami w rozwoju. Podczas szkolenia przekażemy skuteczne, praktyczne wskazówki dotyczące efektywnych oddziaływań.

Tematyka:

 

I moduł: Teoretyczne podstawy Stosowanej Analizy Zachowania
Stosowana Analiza Zachowania jako nauka i krótka historia behawioryzmu.
Podstawowe terminy, cele i zasady SAZ.
Prawa uczenia się.
Warunkowanie klasyczne.
Warunkowanie sprawcze
 
II moduł: Teoria uczenia w praktyce
Budowanie motywacji.
Metody i techniki uczenia.
Tworzenie programów edukacyjnych ze szczególnym naciskiem na kształtowanie umiejętności kluczowych,
w tym komunikacji w oparciu o zachowania werbalne wg Skinnera (VB).
Dokumentowanie procesu uczenia.
 
III moduł: Praca nad zachowaniami trudnymi w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania
Funkcjonalna analiza zachowania.
Proaktywne i reaktywne strategie radzenia sobie z zachowaniami trudnymi.
Tworzenie, dokumentowanie i analiza procesu modyfikacji trudnych zachowań.
Aspekty etyczne terapii.
 

Ukończenie kursu jest pierwszym i niezbędnym warunkiem uprawniającym do rozpoczęcia jednej ze ścieżek uzyskania certyfikatu terapeuty behawioralnego. Szczegóły na stronie www.terapeutabehawioralny.pl. 

 

Szkolenie prowadzą licencjonowane superwizorki behawioralne PLTB:
  • Beata Blok
  • Zofia Brzeska
  • Małgorzata Marszałek

Terminy spotkań:

  • 17.02.2023, piątek, 16.00-19.00
  • 18.02.2023, sobota, 9.00-16.00
  • 19.02.2023, niedziela, 9.00-15.00
  • 10.03.2023, piątek, 16.00-19.00
  • 11.03.2023, sobota, 9.00-16.00
  • 12.03.2023, niedziela, 9.00-15.00

Koszt szkolenia: 980 zł (za 45 h dydaktycznych)

Instrukcja:

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o zgłoszenie na adres mailowy: poradniarubikon@gmail.com

oraz o dokonanie opłaty, na 7 dni przed szkoleniem, na konto:

96 1600 1459 1843 6171 4000 0001

W tytule przelewu prosimy o wpisanie nazwiska, daty i skróconej nazwy szkolenia (terapia behawioralna).

Ukończenie szkolenia potwierdzamy wystawionym zaświadczeniem.