Badanie testem VB-MAPP

Test VB-MAPP jest narzędziem do oceny umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju. Oparty jest na funkcjonalnej analizie Skinnera, na założeniach Stosowanej Analizy Zachowania oraz na tzw. kamieniach milowych rozwoju. Dostarcza całościowej i opartej na silnych podstawach oceny, ale też umożliwia planowanie terapii.
Badanie testem VB-MAPP trwa od 2 do 4 godzin, w zależności od dziecka, jego poziomu rozwoju. Do jego przeprowadzenia konieczny jest indywidualny kwestionariusz, który rodzice kupuję samodzielnie (koszt około 35 zł), a po badaniu, wraz z opisem, otrzymują do dalszego wykorzystania – test można wykonać czterokrotnie.
Koszt badania testem VB-MAPP wynosi 520 zł.